Back
Apple Nieuws Vlaanderen

Apple Nieuws Vlaanderen gaat dan toch verder

Een tweetal maand terug moest het team Apple Nieuws Vlaanderen met spijt in het hart aankondigen dat het zou ophouden te bestaan. Nu twee maand verder kunnen we gelukkig aankondigen dat Apple Nieuws Vlaanderen nog even verder zal gaan.

De stichter van Apple Nieuws Vlaanderen; Toon Debonne en de beheerder, Nicolas Claeys zijn tot een onderling akkoord gekomen nog even verder te gaan met Apple Nieuws Vlaanderen. Voortaan zal Nicolas Apple Nieuws Vlaanderen alleen verder zetten. De respons op ons einde was zo massaal en hartverwarmend dat we het niet over ons hart kregen deze website stop te zetten.

Nicolas, ondergetekende dus, zal “ANV” trachten nieuw leven in te blazen. “Ik ga proberen om samen met een partner, die ik nog moet vinden trouwens, ANV nieuw leven in te blazen. In de loop van deze zomer hoop ik dan een doorstart te kunnen maken om bij de aankondiging van de nieuwe iPhone, medio september, er volledig terug te staan. De focus zal blijven Apple & Vlaanderen. Ik hoop van harte dat het gaat lukken, ik heb Apple Nieuws Vlaanderen van bij start mee helpen opbouwen, samen met een heel leuk team. Het is dan ook mijn grootste wens er terug iets groots van te maken.”

Alleen de Apple actualiteit opvolgen is echter onbegonnen werk. Daarom zoekt “ANV” een partner die samen met Nicolas de site nieuw leven kan inblazen. De plannen zijn concreet, nu hopen dat we een geschikte partner vinden.

Voel jij je geroepen, schrijf je graag, volg jij het Apple Nieuws op de voet? Kan je werken met WordPress en heb je voldoende vrije tijd? Ken je iets van SEO of ben je bereid je daarin te verdiepen? Dan mag je steeds mailen naar nicolas@applevlaanderen.be 

About the Author /

webmaster@applevlaanderen.be

Apple Nieuws Vlaanderen eigenaar, SEO hobbyist, Apple liefhebber.

Wat is jouw mening?...